พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 42

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 42

กำหนดซ้อมใหญ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
สำหรับนักศึกษารุ่น 9 และ วิทยาเขตบางนารุ่น 6

+  รายละเอียดเพิ่มเติม 

Technical Visit l MBA NM10 NMB7

ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
หัวหมาก รุ่นที่ 10
และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7

โปรแกรม ศึกษาดูงาน จีน
โปรแกรม ศึกษาดูงาน ยุโรป 

'มากกว่าความรู้...

คือสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน'

ทำไมต้อง MBA INDUSTRIAL MANAGMENT ?

MBA Industrial Management จึงไม่ใช่แค่การบริหารจัดการทั่วไป แต่เป็นการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นและขยายออกไปเป็นภาพที่กว้างสุดของธุรกิจ โดยทางโครงการฯเห็นว่าบุคคลากรที่เข้าใจทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองและพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจได้อย่างอย่างมั่นใจ....

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร และรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ ประสิทธิภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการพัฒนาคุณภาพและความพร้อมในการบริหารงาน ...

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องภาพ “ พวกเรานักศึกษา NM ”