ทำไมต้อง MBA INDUSTRIAL MANAGMENT ?

MBA Industrial Management จึงไม่ใช่แค่การบริหารจัดการทั่วไป แต่เป็นการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นและขยายออกไปเป็นภาพที่กว้างสุดของธุรกิจ โดยทางโครงการฯเห็นว่าบุคคลากรที่เข้าใจทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองและพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจได้อย่างอย่างมั่นใจ....

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร และรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ ประสิทธิภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการพัฒนาคุณภาพและความพร้อมในการบริหารงาน ...

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
  • ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสและสเปน

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

จากใจศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

จากใจศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จาก facebook page ของ MBA Industrial [17 มิถุนายน 2014]

Manoto Ato เมื่อปีที่แล้วได้รับการประเมินผลงานเกรด B เพราะการนำวิชาความรู้ไปประยุกย์ใช้ และปัจจุบันเพิ่งไปเซนต์สัญญากับสังกัดใหม่ ด้วยค่าแรง +...[อ่านต่อ]

ประกาศล่าสุด

ห้องภาพ “ พวกเรานักศึกษา NM ”