• ads_001.jpg
 • ads_002_01.jpg
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • ads_003.jpg
 • ads_004.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg

ข่าวนักศึกษา

1 2 »

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ hilight

ไม่พบรายการ

quote จากศิษย์เก่า


ห้องภาพกิจกรรม ประจำปี 2554

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (หัวหมาก)
25 - 30 /05/2011 คณะนักศึกษา (หัวหมาก) เข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองนาโงย่า เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานประเทศจีน (หัวหมาก)
03 - 07 /06/2011 คณะนักศึกษา (หัวหมาก) เข้าศึกษาดูงาน Volkswagen ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (บางนา)
25 - 30 /05/2011 คณะนักศึกษา (บางนา) เข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองนาโงย่า เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานประเทศจีน (บางนา)
03 - 07 /06/2011 คณะนักศึกษา (บางนา) เข้าศึกษาดูงาน Volkswagen ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน