โปรแกรมศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปศึกษาและดูงานต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ :  นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษาได้ 1 โปรแกรม

โปรแกรม

ดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

(แบ่งชำระ 7 งวด )

ที่  1

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) *

149,000 บาท

ที่  2

ประเทศญี่ปุ่น *

179,000 บาท

ที่  3

สวิซเซอร์แลนด์และอิตาลี  *

209,000 บาท

 ชำระทางบัตรเครดิต ผ่อน 0 % ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ตลอดหลักสูตร

โปรแกรมศึกษาดูงาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

โปรแกรมศึกษาดูงาน
ประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมศึกษาดูงานประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(แบ่งชำระทั้งหมด 7
 ครั้งแต่ละครั้งทุกๆ 2 เดือน)

149,000 บาท

179,000 บาท

209,000 บาท

ครั้งที่ 1 (วันขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่)

25,000 บาท

25,000 บาท

25,000 บาท

ครั้งที่ 2

25,000 บาท

25,000 บาท

25,000 บาท

ครั้งที่ 3

20,000 บาท

26,000 บาท

32,000 บาท

ครั้งที่ 4

20,000 บาท

26,000 บาท

32,000 บาท

ครั้งที่ 5

20,000 บาท

26,000 บาท

32,000 บาท

ครั้งที่ 6

20,000 บาท

26,000 บาท

32,000 บาท

ครั้งที่ 7

19,000 บาท

25,000 บาท

31,000 บาท

 

สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้
พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต)

หมายเหตุ  * หรือเทียบเท่า 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน) 
และการสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบัญชีบริหาร 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ: เอกสารประกอบการบรรยาย (ทุกกระบวนวิชา), การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเดินทางดูงานต่างประเทศ)
การสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 ชั่วโมง, การสัมมนาวิชาการด้านการบัญชีบริหาร จำนวน 12 ชั่วโมง, เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น (ในทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน), 
ชุดสูทโครงการฯ, เสื้อแจ๊คเก็ตโครงการฯ, เสื้อโปโลโครงการฯ, กระเป๋าเอกสารโครงการฯ