ติดต่อโครงการ

หน่วยงาน :

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Master of Business Administration in Industrial Management)

ที่อยู่ :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หัวหมาก :

วันจันทร์ – วันศุกร์ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ณ อาคาร สวป. ชั้น 5 และ ชั้น 7

วิทยาเขตบางนา :

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ณ อาคารอำนวยการ (ใหม่) ชั้น 1, ชั้น 3 และชั้น 4

โทรศัพท์ :

02-310-8000 ต่อ 2992-2993, 082-345-9491, 084-639-8272, 081-438-6964

E - Mail :

mba_nm@hotmail.com

website :

www.mbaindustrial.ru.ac.th