ทำไม ? ถึงเลือกเรียนการจัดการอุตสาหกรรม (อ.หนุ่ม)

      อาจารย์ จักรพงษ์ เมษพันธุ์
ศิษย์เก่าการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

"เพราะความไม่รู้ มันมีค่ากว่าที่คุณคิด"

 

 

งานปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล                        
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออี คอนซัลติงค์ กรุ๊ป จำกัด             
- ผู้จัดการด้านสื่อสิ่งพิมพ์และอสังหาริมทรัพย์
- นักธุรกิจด้านการศึกษา
- นักเขียนและนักแปลหนังสือการเงินและการลงทุน
- อาจารย์พิเศษ โครงการการจัดการอุตสาหกรรม ม.รามคำแหง  - ผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย (www.richdadthai.com)

 

 

 

 

 

 

 

ทำไม? ผู้ประสบความสำเร็จจึงเลือกเรียนการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร
นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
(MBA Industrial Management)
 เราสร้างผู้นำที่เรียนรู้ตั้งแต่ฐานการผลิต. สู่ผู้บริหารในภาคส่วนธุรกิจ.

"มากกว่าความรู้ คือสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน"

 

+ รายละเอียดเพิ่มเติม